Posts Tagged ‘τουρισμός’

Στην ανάγκη για τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των στόχων για τον τουρισμό της Θεσσαλίας και την προσαρμογή στα νέα διεθνή δεδομένα εστίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Απόστολος Παπατόλιας παρουσιάζοντας την πρότασή του για τον τουριστικό προϊόν της περιοχής μας.

Ειδικότερα ο κ. Παπατόλιας τόνισε:

Παπατόλιας: Eνιαία στρατηγική για τον τουρισμό«Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της θεσσαλικής οικονομίας είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα.

Η σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη του τουρισμού στηρίζεται στην ποιότητα, την πιστοποίηση, τη διεύρυνση και διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών, τη σύνδεση τους με την τοπική οικονομία και την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων τα οποία αφορούν στις υποδομές και στο περιβάλλον.

Καταρχήν, δεν νοείται μακρόπνοη Τουριστική Ανάπτυξη:

α) χωρίς τα αναγκαία έργα Υποδομής (Αεροδρόμιο,  σιδηρόδρομος, οδικά δίκτυα, λιμάνια, μαρίνες, θαλάσσιες μεταφορές, ευρυζωνικά
δίκτυα  κλπ.).

β) χωρίς την ανάδειξη της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Θεσσαλών.

γ) χωρίς σεβασμό στο Περιβάλλον.

δ)χωρίς τη σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία των επώνυμων και ποιοτικών θεσσαλικών προϊόντων, χωρίς την προβολή του μεσογειακού μοντέλου διατροφής, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει ο αγροδιατροφικός θεσσαλικός τομέας.
ε)χωρίς την αξιοποίηση του μεγαλύτερου πλούτου που διαθέτει ο τόπος μας, που είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του.

Στις σημερινές συνθήκες δεν κάνουμε λόγο απλά για Τουριστικό Κλάδο, αλλά για Τουριστική Οικονομία της Θεσσαλίας.

Ανοίγει δρόμους ανάπτυξης σε δεκάδες χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δίνει ζωή και πλούτο, σε περιοχές που υστερούν σε άλλες παραγωγικές δυνατότητες, αποτελώντας έτσι έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης».

πηγή: Κόσμος Λάρισα

Το στίγμα της πολιτικής για τον τουρισμό έδωσε ο νέος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο που διοργανώνει το Ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο αναφέροντας πως η νέα ηγεσία δεν θα επενδύσει σε ένα παρωχημένο μοντέλο τουρισμού. Όπως ανέφερε σκοπός είναι η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης οδήγησαν τον τουρισμό προς την “τέλεια καταιγίδα”.

Οι διαφημιστικές πολιτικές που ακολούθησαν τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας, σύμφωνα με τον Π. Γερουλάνο, δεν πέρασαν τα μηνύματα των αγώνων αλλά προσέλκυσαν τουρισμό, χαμηλής οικονομικής στάθμης από την Αγγλία και τη Γερμανία. Όπως ανέφερε,. χαρακτηριστικό της κακής αισθητικής που είχε η διαφήμιση της χώρας στο παρελθόν, ήταν και το σλόγκαν που έλεγε “ανακάλυψε τις αισθήσεις σου” αντί του “εκλέπτυσε τις αισθήσεις σου”.

Επίσης ο υπουργός σημείωσε πως παρά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των οικονομικών του ΕΟΤ, θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος.

Στις πρωτοβουλίες της νέας κυβέρνησης περιλαμβάνονται, η ενίσχυση του κλάδου και όπως τόνισε ο κ. Γερουλάνος, δεν πρέπει να κρατάμε υγιείς επιχειρήσεις σε ομηρία. Τέλος έκανε λόγο για καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, αναδιοργάνωση υπηρεσιών, ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Πηγή: enet.gr