Posts Tagged ‘συμμετοχή’

το διαβάσαμε στο CNN

ο Blake Mycoskie είναι ιδρυτής και «γενικός διευθυντής επίδοσης υποδημάτων» της εταιρίας TOMS Shoes, μιας εταιρίας που __δωρίζει ένα ζευγάρι παπούτσια σε ένα φτωχό παιδί για κάθε ζευγάρι__ που πουλά στις ΗΠΑ (μέχρι στιγμής)

__τα δωρεάν παπούτσια__ διανέμονται στη Νότια Αμερική και στην Αφρική, από εθελοντές που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα «shoe drop experience» (σε ελεύθερη μετάφραση, να ζήσουν την εμπειρία του να δώσουν παπούτσια σε ένα παιδί που δεν έχει)

σκεφθείτε ότι είναι __το ακριβώς αντίθετο__ από αυτό που κάνει -λόγου χάρη- η GAP στην Ελλάδα, η οποία έχει μέχρι και υπερδιπλάσιες τιμές για ίδια προιόντα. Υποθέτουμε ότι το επιπλέον κέρδος πάει στις επιχειρήσεις (όμιλος Μαρινόπουλου και στη GAP).

Ανδρέας Τριανταφυλλίδης

Υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι επιλογής μελών μίας άμεσης συμμετοχικής διαδικασίας τον πρώτο μπορούμε να τον ονομάσουμε “ανοικτή για όλους διαδικασία”, στον οποίο -όπως μαρτυρά ο τίτλος- μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί[^1]

Οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα αυτοεπιλέγονται και δε συνθέτουν συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα ή υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού της κοινότητας από την οποία προέρχονται.

Η εμπειρία δείχνει ότι πάνε όσοι έχουν χρόνο, ειδικό συμφέρον και ενασχόληση, και πολύ συχνά είναι ανώτερου βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου

πολίτες ατάκτως ... επιλεγμ�νοι

τρόποι επιλογής που βελτιώνουν την αντιπροσωπευτικότητα

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι -όπως ο προηγούμενος- ανοικτή διαδικασία, με τη διαφορά ότι ‘στρατολογούμε’ ή/και στοχεύουμε επί τούτου, μέλη από υποομάδες που αποφεύγουν ή δεν ξέρουν πως να ασχοληθούν με τέτοιες δραστηριότητες[^2]

η αντιπροσωπευτικότητα και σ’αυτήν την περίπτωση δύναται να διαστρεβλωθεί μέσω ‘μηχανισμών’ ή λιγότερο οργανωμένων ειδικών συμφερόντων που μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερους συμμετέχοντες

Ο τρίτος τρόπος στηρίζεται στην κλήρωση των μελών με χρήση, κατά προτίμηση, επιστημονικής μεθοδολογίας που θα προσεγγίζει τη σύνθεση της σχετικής κοινότητας

Η τυχαία επιλογή -εφόσον γίνεται επιστημονικά- εγγυάται καλύτερα από κάθε άλλη την αντιπροσωπευτικότητα των μελών που θα στελεχώσουν μία άμεση συμμετοχική διαδικασία.

Η κλήρωση ήταν βασικό συστατικό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από συνδικάτα στις αρχές του 20ου αι., και χρησιμοποιείται από αρκετές σύγχρονες μεθοδολογίες συμμετοχής ([deliberative polling][delpol], [Citizens Juries][cjury], and Planning Cells)

“αντιπροσωπευτική” συμμετοχή

Με τον τέταρτο τρόπο επιλέγονται (για μέλη μίας διαδικασίας) πολίτες που επιδεικνύουν έντονη δραστηριότητα στο υπό εξέταση ζήτημα

Είναι συνήθως εθελοντές που αντιπροσωπεύουν, τρόπον τινά, τους συμπολίτες τους που έχουν παρόμοια συμφέροντα ή/και ιδέες αλλά επιλέγουν να μη συμμετέχουν. Μπορούν να προέρχονται από κινήσεις πολιτών, εθελοντικές οργανώσεις, και λοιπά

Με τον πέμπτο τρόπο επιλέγονται μέλη που είναι -ας τους πούμε- επαγγελματίες αντιπρόσωποι κοινοτήτων, οργανώσεων ή ομάδων με κοινά συμφέροντα και στόχους

Η σχέση με το “κράτος” και την (ευρύτερη) δημόσια σφαίρα

Οι προαναφερθέντες τρόποι επιλογής μελών (μίας συμμετοχικής διαδικασίας) αντιπαραβάλλονται (στο επισυναπτόμενο σχήμα) με δύο πιο γνώριμες μεθόδους επιλογής προσωπικού και στελεχών που θα καταλάβουν δημόσιες θέσεις (και θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την υλοποίηση πολιτικής):

  1. Εκλογές για τους αιρετούς εκπροσώπους μας, οι οποίοι είναι συχνά, επαγγελματίες πολιτικοί
  2. Επαγγελματικές μεθοδολογίες επιλογής των ειδικευμένων δημόσιων λειτουργών που στελεχώνουν τις δημόσιες λειτουργίες

Αντιπαραβάλλονται επίσης με την ευρύτερη, διάχυτη, δημόσια σφαίρα (μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύλλογοι και οργανώσεις, ανεπίσημοι χώροι συζήτησης, κοινωνία των πολιτών, κ.λπ.)

Οι οκτώ αυτοί (αυθαίρετοι ίσως, αλλά ενδεικτικοί) μηχανισμοί ορισμού ή επιλογής μελών που θα συμμετάσχουν στην εκάστοτε συζήτηση και διαμόρφωση πολιτικών για δημόσια ζητήματα παρατάσσονται σχηματικά στο (μονοδιάστατο) γράφημα που ακολουθεί

από τον αποκλεισμό στη συμμετοχή

Στο επόμενο πόστ αυτής της σειράς θα εξετάσουμε τις μορφές / τύπους επικοινωνίας και διαβούλευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία συμμετοχική διαδικασία

[^1]: προφανώς μπορούν να υπάρχουν προδιαγραφές, όπως να είναι μέλος της κοινότητας ή της ομάδας που αφορά η διαδικασία, να έχει κάποια ηλικία, και λοιπά

[^2]: αν λόγου χάρη, μία διαδικασία ασχολείται με την εγκληματικότητα σε μία κοινότητα μπορεί να ζητηθεί (με ιδιαίτερη πρόσκληση) από μετανάστες που ζουν σε αυτή να συμμετέχουν στις σχετικές διεργασίες

[delpol]: http://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_opinion_poll
[cjury]: http://en.wikipedia.org/wiki/Citizens’_jury

Ερευνώντας την μπλογκόσφαιρα συναντάμε πολλά ατομικά και συλλογικά blogs που στηρίζουν ή αναφέρονται στον Γιώργο Παπανδρέου. Δύσκολο να τα παραθέσεις κανείς όλα, χωρίς από αμέλεια, να παραλείψει κάποιο. Καταγράφουμε ένα αριθμό από αυτά στους Σχετικούς Συνδέσμους, ζητώντας προκαταβολικά συγγνώμη για οποιαδήποτε, μη ηθελημένη, παράλειψη μας.

Τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι εγγυητής και ανυποχώρητος θεματοφύλακας των δημοκρατικών διαδικασιών μέσα στο Κίνημα. Η νέα ενότητά απαιτεί να κατακτηθούν τρεις στόχοι. Πρώτος στόχος, να προχωρήσει το Κίνημα σε ένα διάλογο ζωντανό, δημοκρατικό, συντεταγμένο, πολιτικό. Δεύτερος στόχος, το αποτέλεσμα της διαδικασίας, μέχρι και το τακτικό Συνέδριο, πρέπει να διαμορφώσει και να αποτυπώσει την ξεχωριστή ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, τις πολιτικές προτεραιότητες και τις οργανωτικές του αλλαγές Τρίτος στόχος, νέα ενότητα βασίζεται στη νέα αντιπολίτευση που θα ασκηθεί.

Η Ντίνα Σδράλη απαντά σε 2 ερωτήσεις για τα blogs που στηρίζουν τον Γ. Α. Παπανδρέου σε σχέση με την συμμετοχή και την λογοκρισία.

Μερικά αποσπάσματα

[…Είναι για να δηλώσουμε ότι είμαστε παρόντες στη στήριξη κάποιων ιδεών που είναι για μας κοινές. Ο καθένας το κάνει ξεχωριστά μέσα από το προσωπικό του blog αλλά η ομάδα προβάλλει και συμβολίζει την ενότητα τη συλλογικότητα και την κοινή δράση για ένα σκοπό και αυτό είναι το πιο σημαντικό…]

[…Δεν στηρίζουμε τυφλά ένα πρόσωπο ή ένα όνομα, είμαστε αρκετά συνειδητοποιημένοι στο τι ακριβώς συμβολίζει για μας ο ίδιος, οι ιδέες του και το πρόγραμμά του…]

[…Αυτό που περιμένουμε είναι η ανταπόκριση σε αυτό το κάλεσμα όχι μόνο των ομοϊδεατών φυσικά αλλά και των αναποφάσιστων και αυτό επιδιώκεται πιο εύκολα μέσα από τη συλλογικότητα αλλά και από το γεγονός ότι δεν είμαστε ανώνυμοι σε αυτή την προσπάθεια αφού άλλωστε έχουμε παραθέσει τα ονοματεπώνυμά μας και τις προσωπικές μας σελίδες…]

[…Η αλήθεια είναι ότι όσο διευρύνεται το φάσμα της συμμετοχής στο διαδίκτυο άλλο τόσο και η ελευθερία της έκφρασης. Και επίσης αλήθεια είναι ότι στο όνομα αυτής της ελευθερίας λόγου και έκφρασης πολλές φορές οι χρήστες υπερβαίνουν τα όρια και βάζω κι εμάς μέσα γιατί όλοι έχουμε χάσει τον έλεγχο κάποιες φορές…]

[…Πάντα υπάρχουν όμως και άτομα χωρίς χιούμορ που είναι πολύ μα πολύ κακό! Δυστυχώς επειδή πλέον το διαδίκτυο είναι προσβάσιμο από μεγάλο ποσοστό χρηστών δεν υπάρχει απόλυτος έλεγχος και στα σχόλια πιστεύω αυτός είναι ο λόγος του moderation…]

Τα blogs που αναφέρονται στο δικτιακό τόπου του Γ. Α. Παπανδρέου