Posts Tagged ‘Περιφέρεια Θεσσαλίας’

Την πρότασή του για  δημιουργία δομής  που φέρει τον  τίτλο «Φορέας  Υποστήριξης του  Θεσσαλού Αγρότη»  κατέθεσε σήμερα ο  υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος  Παπατόλιας. Στην πρόταση  επισημαίνονται:

“Στο πλαίσιο εξειδίκευσης της ολοκληρωμένης πρότασης μας για την αγροτική ανάπτυξης της Θεσσαλίας, περιγράφουμε παρακάτω μία εκ των σύγχρονων δομών που στοχεύουμε να λειτουργήσουμε, προκειμένου να επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στον Θεσσαλό αγρότη. Πρόκειται για ένα σχήμα, που έρχεται να ενισχύσει εμπράκτως τις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικότερα:

Η δομή στην οποία αναφερόμαστε φέρει τον  τίτλο: «Φορέας Υποστήριξης του Θεσσαλού Αγρότη»

Ο παραπάνω φορέας φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο, πραγματικό «κτήμα» για τον άνθρωπο του μόχθου και της υπαίθρου.

Αυτονόητη υποχρέωση και αρμοδιότητα αυτού  του φορέα είναι η δραστηριοποίηση  του στον τομέα της πληροφόρησης, της εμψύχωσης, της κινητοποίησης και της γενικότερης υποστήριξης του αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας.

Κατά  συνέπεια, πρώτη μέριμνα του «Φορέα Υποστήριξη του Θεσσαλού Αγρότη» είναι:

 • Να διαχέει αποτελεσματικά και αντικειμενικά την πληροφόρηση και τα νέα δεδομένα στους ενδιαφερόμενους.
 • Να συμβάλλει στη δημιουργία θεσμών συνεργασίας, όπως είναι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών κοκ.
 • Να ενθαρρύνει την προώθηση συμβολαιακών σχέσεων συνεταιριστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας και να συνδέει την αγορά με τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων.
 • Να υποστηρίζει τοπικές καινοτόμες δράσεις και δράσεις που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Να κωδικοποιεί προβλήματα που ανακύπτουν και να συμβάλλει στη συλλογική εξεύρεση λύσεων.

Μιλάμε  για έναν φορέα που καλείται να συμπληρώσει τις θεσμοθετημένες δομές της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και να προσθέσει αξία στην αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 186 του Νόμου 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Τ.Α΄, σελ. 1864 – 1866), οι αρμοδιότητες των Περιφερειών στον τομέα της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, είναι εβδομήντα πέντε (75).

Ο «Φορέας Υποστήριξης του Θεσσαλού Αγρότη» δεν υποκαθιστά, αλλά  να στέκεται αρωγός στην παραπάνω προσπάθεια.

Ως σχήμα  ευέλικτο είναι σε θέση να απαντά θετικά :

 • Στην ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής γεωργίας, που θα στοχεύει στην υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα (με την αξιοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών).
 • Στη δημιουργία τοπικών μηχανισμών στήριξης της αγροτικής δραστηριότητας.
 • Στη βελτίωση της ποιότητας και την ανάγκη προσαρμογής του γεωργικού τομέα με τα δεδομένα των αγορών.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την υποστήριξη συλλογικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ, καθώς και άλλων αναξιοποίητων κοινοτικών προγραμμάτων.

Στη νέα  ανταγωνιστική εποχή που προϋποθέτει  διαφάνεια, γνώση και ενημέρωση, απαντούμε με σχήματα που μπορούν να παράξουν καινοτομία και να προτείνουν λύσεις. Σχήματα ανοιχτά στη συμμετοχή, σε έναν χώρο δημιουργικού διαλόγου και πρακτικής συνεργασίας με τον αγρότη της Θεσσαλίας και τους φορείς που τον εκπροσωπούν”.

Επιστολή  στους συνυποψήφιούς του Περιφερειάρχες Θεσσαλίας, απέστειλε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος Παπατόλιας, με την οποία εκθέτει ορισμένες βασικές θέσεις, για τις αρχές και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ο προεκλογικός αγώνας στην περιοχή μας. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως οι συμπολίτες μας περιμένουν από όλους μας μια προεκλογική αντιπαράθεση ποιότητας, θέσεων και προτάσεων και συγκεκριμένων λύσεων, αφού από τις πράξεις τους κρίνονται όλοι. Ο κ. Παπατόλιας τονίζει πως οφείλουν  να δεσμευθούν όλοι για μια προεκλογική εκστρατεία σεβασμού των πολιτών της Θεσσαλίας. (περισσότερα…)