Posts Tagged ‘παιδεία’

Α. Αναβάθμιση του εργασιακού  βίου των εκπαιδευτικών και της αξίας του εκπαιδευτικού έργου.

 1. Καθιερώνεται Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής Κατάρτισης ως αναγκαία προϋπόθεση για την είσοδο στην εκπαίδευση.
 2. Όλοι οι διορισμοί μόνον μέσω ΑΣΕΠ. Οι εκπαιδευτικοί που θα προσλαμβάνονται από το σχολικό έτος 2012 – 2013 σε όλα τα σχολεία και τις δομές εκπαίδευσης θα είναι αποκλειστικά και μόνον επιτυχόντες σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
 3. Τέλος στα περίπλοκα και αδιαφανή κριτήρια. Οι πίνακες  προϋπηρεσίας κλείνουν οριστικά στις 30.6.2010. Ακολουθεί μεταβατική διετής περίοδος η οποία κατοχυρώνει τα ώριμα δικαιώματα.
 4. Ειδικό βάρος στην παιδαγωγική και τη γενική παιδεία. Αναμορφώνεται πλήρως το περιεχόμενο και η διαδικασία των εξετάσεων ΑΣΕΠ, οι οποίες  θα διεξάγονται ανά διετία.
 5. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ελάχιστος χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στον τόπο πρώτου διορισμού και είναι τα 3 έτη.
 6. Εισάγεται ο θεσμός του «δόκιμου εκπαιδευτικού». Ο νεοδιόριστος μόνιμος εκπαιδευτικός παραμένει επί δυο έτη ως «δόκιμος εκπαιδευτικός».
 7. Καθιερώνεται ο θεσμός του Μέντορα του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού.
 8. Τριμελής επιτροπή εισηγείται την παραμονή στην εκπαίδευση ή την μετάταξή του στη διοίκηση του δόκιμου εκπαιδευτικού. Θα γίνεται αξιολόγηση από τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας, τον Μέντορα και τον Σχολικό Σύμβουλο.
 9. Από το «χύμα» χαρτί στην ενιαία ηλεκτρονική  διαδικασία προσδιορισμού κενών οργανικών θέσεων και λειτουργικών αναγκών σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
 10. Από τους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ κάθε πρόσληψη για αναπλήρωση ή αντιμετώπιση των κενών, με βάση τη σειρά των ενδιαφερομένων.
 11. Μειώνεται δραστικά ο αριθμός των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με στόχο την κατάργηση της ωρομισθίας.
 12. Καμία μετάθεση ή απόσπαση δεν θα γίνεται,  αν αφήνει κενό που δεν αναπληρώνεται. Η ηλεκτρονική καταγραφή τους θα επιτρέπει την πλήρη διαφάνεια και προσβασιμότητα στο διαδίκτυο.
 13. Για πρώτη φορά ο ορισμός των μελών των Συμβουλίων επιλογής στελεχών γίνεται υπερκομματικός μέσω της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων.
 14. Καθιερώνεται πιστοποιητικό διοικητικής ή καθοδηγητικής επάρκειας, ύστερα από επιμόρφωση και εξετάσεις για την επιλογή στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης.
 15. Θεσπίζεται για πρώτη φορά συγκροτημένη διαδικασία διοικητικής και παιδαγωγικής – διδακτικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Ετήσια έκθεση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. Ετήσια λογοδοσία στη σχολική κοινότητα και τους γονείς.

Β. Βελτίωση λειτουργίας των ΑΕΙ

 1. Εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος από την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος διανομής συγγραμμάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 2. Μικρότερα και ευέλικτα εκλεκτορικά σώματα για εκλογή μελών ΔΕΠ. Νομοθετείται συνεδρίαση τηλεδιάσκεψης με συμμετοχή Ελλήνων επιστημόνων του εξωτερικού.
 3. Αίρονται οι περιορισμοί στην εισαγωγή υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από τη βάση του 10.

Γ. Ρύθμιση θεμάτων Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.

 1. Συγχωνεύσεις – καταργήσεις εκκλησιαστικών σχολείων με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και εξοικονόμηση πόρων.

Δ. Πλαίσιο νομιμότητας και ελέγχου για τις μεταλυκειακές σπουδές.

 1. Τέλος στο θεσμικό και εποπτικό κενό για τα Κολέγια. Δημιουργείται νέο θεσμικό πλαίσιο, στο πλαίσιο της Κοινοτικής νομιμότητας και με ενίσχυση του εθνικού ελέγχου μέσα από την ανάδειξη του αναβαθμισμένου Ε.ΚΕ.ΠΙΣ, για την πιστοποίηση και παρακολούθηση της λειτουργίας δομών μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Νέο νόμο πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση προετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας, που σύμφωνα με την υφυπουργό Παιδείας, Εύη Χριστοφιλοπούλου, στόχος είναι τεθεί σε ισχύ από το νέο σχολικό έτος.

Μετά τη συνάντησή της με εκπροσώπους υπουργείων η κ. Χριστοφιλοπούλου, τόνισε ότι ο νέος νόμος πλαίσιο προετοιμάζεται σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία. Επισήμανε δε ότι υπήρξε συστράτευση σε τρεις άξονες που αφορούν:

1. Στη συνεργασία με όλα τα υπουργεία για τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων που αφορά όλα τα προσόντα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του κάθε Υπουργείου.
2. Στο «νοικοκύρεμα», την τακτοποίηση μέσω πιστοποίησης όλων των σχολών, των κέντρων εκπαίδευσης των κέντρων κατάρτισης , που βρίσκονται είτε στα ίδια τα Υπουργεία είτε υπάρχουν υπό την εποπτεία των Υπουργείων.
3. Στη συνεργασία για τις θεματικές ενότητες της Δια Βίου Μάθησης που αποτελούν προτεραιότητες, όπως ο ψηφιακός εγγραμματισμός, ο άξονας του περιβάλλοντος και της πράσινης ανάπτυξης που ξεκινάει και από την εκπαίδευση των αγροτών σε νέου τύπου καλλιέργειες και προϊόντα, αλλά περνάει και από επαγγέλματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους.

«Θέλουμε όλοι οι πολίτες, και αυτοί που σήμερα βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού, να έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, τα σχολεία στις φυλακές και όχι μόνο να έχουν ευκαιρία στη μάθηση που σημαίνει ευκαιρία στη κοινωνική ένταξη, στη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και στη δυνατότητα όλοι μαζί οι κάτοικοι αυτής της χώρας, να προχωρήσουμε πολύ συντεταγμένα και νοικοκυρεμένα σε μια άλλη στρατηγική για την παιδεία.», δήλωσε η Εύη Χριστοφιλοπούλου.

Η υφυπουργός ανακοίνωσε ότι το σχέδιο θα μπει σε διαβούλευση και θα ξεκινήσει νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα ανακοινωθεί από την Άννα Διαμαντοπούλου, ώστε τους επόμενους μήνες να υπάρξει το νέο νομοσχέδιο, ενώ η διαβούλευση για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα ξεκινήσει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ελευθεροτυπία

Με απόφαση  της Υπουργού Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννας Διαμαντοπούλου ορίσθηκαν οι δεκατρείς νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης μετά από ενδελεχή, δημόσια και αξιοκρατική διαδικασία.

Είναι η  πρώτη φορά κατά την οποία η  διαδικασία επιλογής έτυχε ευρείας  δημοσιότητας στο πλαίσιο της  εφαρμοζόμενης νέας κυβερνητικής πρακτικής. Παρότι ο νόμος παρέχει αποκλειστική αρμοδιότητα αξιολόγησης, κρίσης, επιλογής και απόφασης στον Υπουργό Παιδείας, αποφασίστηκε η δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας της ανοιχτής διακυβέρνησης www.opengov.gr, της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr, αλλά και των έντυπων μέσων ενημέρωσης.

Υποβλήθηκαν συνολικά 973 αιτήσεις ηλεκτρονικά και 37 αιτήσεις στην Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

(περισσότερα…)

«Καλωσορίσατε στην πύλη παιδαγωγικού υλικού για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη! Αν είστε εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής εν γένει, ακόμα καλύτερα. Περιηγηθείτε στις υπηρεσίες που προσφέρει αυτή η εφαρμογή και μη διστάσετε να μας στείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για να την κάνουμε ακόμα καλύτερη…».

Με αυτά τα λόγια μάς «υποδέχονται» στην ιστοσελίδα τους www.env-edu.gr οι εμπνευστές της, τα μέλη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τη δημιούργησαν με την αποκλειστική χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Τι θα βρείτε εδώ; Εκτός από το παιδαγωγικό υλικό, υπηρεσίες και πληροφοριακό υλικό, όπως προτεινόμενη βιβλιογραφία, νομοθεσία, παιχνίδια, βάσεις δεδομένων, λεξικά και γλωσσάρια, στοιχεία φορέων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και ένα forum επικοινωνίας για την ανάπτυξη επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των χρηστών της πύλης.

Οπως τόνισε ο επίκουρος καθηγητής Κώστας Τσολακίδης, «βασικός σκοπός της πύλης είναι η συγκέντρωση του παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που έχει δημιουργηθεί διαχρονικά στη χώρα μας και η διάθεσή του με εύκολο τρόπο στους εκπαιδευτικούς ώστε να εμπλουτίσουν τα μαθήματα που διδάσκουν. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να καταχωρεί σε ειδικό χώρο και να θέτει σε κοινή χρήση το παιδαγωγικό υλικό που έχει δημιουργήσει». «Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την εύκολη άντληση του παιδαγωγικού υλικού για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη από κάθε ενδιαφερόμενο», υπογράμμισε η Χρυσή Βιτσιλάκη, αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οσο για τα περιεχόμενα του ιστότοπου αυτού, στην πύλη θα βρείτε παιδαγωγικό υλικό το οποίο ταξινομείται με δύο τρόπους: (α) σε «Θεματικές Ενότητες», οι οποίες αναφέρονται σε βασικά περιβαλλοντικά θέματα και αντιστοιχούν στη θεματολογία του παιδαγωγικού υλικού, και (β) σε «Εκπαιδευτικά Πακέτα», τα οποία έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Π.Ε. στην Ελλάδα. Επίσης αναζητήστε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το «Υλικό Εκπαιδευτικών», στον οποίο μπορείτε να στείλετε το δικό σας παιδαγωγικό υλικό για να αναρτηθεί. Ενας ακόμα χώρος είναι η «Βιβλιοθήκη», στην οποία θα βρείτε υποστηρικτικό υλικό, όπως βασικά κείμενα της Π.Ε., προτεινόμενη βιβλιογραφία, ερευνητικές διατριβές, οδηγίες χρήσης λογισμικού, νομοθεσία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, περιβαλλοντικά γλωσσάρια, πληροφορία για θεσμούς της Π.Ε. και αρκετές ακόμα χρήσιμες πληροφορίες. Τέλος, η πύλη παρέχει μια «Κοινότητα Χρηστών», δηλαδή ένα ηλεκτρονικό forum μέσω του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες σχετικά με την Π.Ε.

Σύμφωνα με την επίκουρη καθηγήτρια Γεωργία Λιαράκου, «η πύλη στοχεύει στο να γίνει πόλος έλξης και άντλησης υλικού από φορείς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως μουσεία, κέντρα ενημέρωσης προστατευμένων περιοχών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, παιδικές κατασκηνώσεις κ.ά.».

«Για το Ιδρυμα Μποδοσάκη το περιβάλλον αποτελεί διαχρονικό πυλώνα του εκπαιδευτικού έργου που αναπτύσσει. Φροντίζουμε να επιλέγουμε πρωτοπόρες εφαρμογές που στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης και των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Και μια τέτοια αποτελεί η νέα πύλη παιδαγωγικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, που συνιστά τομή για τα εκπαιδευτικά τεκταινόμενα στη χώρα μας με άμεσα οφέλη στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα», τόνισε ο πρόεδρος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Δημήτρης Βλαστός.

Ελευθεροτυπία

Την εικόνα της πλήρους διαστρέβλωσης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα δίνει μια νέα έρευνα του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ που παρουσιάστηκε χθες.

Σύμφωνα με την έρευνα οι μαθητές στα ιδιωτικά Γυμνάσια, Λύκεια και ΤΕΕ αποδίδουν πολύ καλύτερα από τους συμμαθητές τους στα δημόσια σχολεία Ειδικά στο Λύκειο, όπου λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων δεν είναι εύκολο να αποδώσει κανείς τη διαφορά σε υποκειμενική βαθμολόγηση των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, βλέπουμε ότι «καλά» και «άριστα» αποδίδει το 56,5% των μαθητών στα ιδιωτικά σχολεία, ενώ στα δημόσια μόλις ένας στους τρεις (33,3%)...

Επιπλέον, από την έρευνα προκύπτουν μεγάλες γεωγραφικές ανισότητες στην εκπαίδευση μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας, όπου σε άλλες υπάρχει μεγάλη μαθητική διαρροή και υψηλή αποτυχία στις εισαγωγικές και σε άλλες εμφανίζονται μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην εκπαίδευση.

Γεωγραφικές ανισότητες

Όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο επικεφαλής της έρευνας κ. Ν. Παΐζης, ανάμεσα στις 10 περιφέρειες με τις καλύτερες επιδόσεις στη χώρα, είναι όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας, η Χίος, η Αν. Αττική και η Αθήνα, ενώ τις χειρότερες επιδόσεις συναντά κανείς στην Ξάνθη και τη Ροδόπη, αλλά και στην Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, τη Λευκάδα, το Ρέθυμνο και τη Δ. Αττική.

Τα στοιχεία αυτά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για χάραξη νέας εκπαιδευτικής πολιτικής με καθορισμό Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας για την άρση των ανισοτήτων, κάτι που η υπουργός Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου έχει πει ότι περιλαμβάνεται στον προγραμματισμό της.

Η υπουργός Παιδείας, παρουσία της οποίας έγινε η ανακοίνωση της έρευνας, δήλωσε ότι η εκπαίδευση χρειάζεται βαθιές τομές κι όχι επικοινωνιακές αλλαγές. «Δεν γίνεται κάθε υπουργός να έχει ένα παιχνίδι που λέγεται σύστημα πρόσβασης, και όλη η συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Η χρήση υπολογιστών

Τέλος, μια ακόμα «λεπτομέρεια» της έρευνας καταδεικνύει πόσο διστακτικοί είναι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί στη χρήση των νέων τεχνολογιών: το 2006, η χώρα μας ήταν η τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αριθμό εκπαιδευτικών που χρησιμοποίησαν υπολογιστή μέσα στην τάξη. Μόλις 35,6% είχαν κάνει εκπαιδευτική χρήση των υπολογιστών για το μάθημα, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 74,3% και σε χώρες όπως η Δανία, η Νορβηγία, η Βρετανία, η Σουηδία κ.ά., το ποσοστό ξεπερνούσε το 90%…

ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Από την έρευνα προκύπτουν μεγάλες ανισότητες στην εκπαίδευση μεταξύ των διαφόρων περιοχών της χώρας

4,9 δισ. ευρώ τον χρόνο πληρώνουν τα νοικοκυριά

ΣΤΟ ΙΛΙΓΓΙΩΔΕΣ ποσό των 13,5 δισ. ευρώ συνολικά σχεδόν 5,9% του ΑΕΠ!– ανέρχονται ετησίως, σύμφωνα με την έρευνα της ΓΣΕΕ, οι δημόσιες και οι ιδιωτικές δαπάνες για την Εκπαίδευση, παρ΄ ότι θεωρούμε ότι ως χώρα δίνουμε λίγα λεφτά για την Παιδεία.

Από αυτά, οι εθνικοί πόροι ανέρχονται σε 7 δισ. ευρώ, οι κοινοτικοί σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν 4,9 δισ. ευρώ χωρίς όμως να αμβλύνουν τις ανισότητες: το ποσοστό των μαθητών που εγκαταλείπουν την Υποχρεωτική Εκπαίδευση ξεπερνά ετησίως το 14%.

πηγή: www.tanea.gr