Posts Tagged ‘ανοιχτό λογισμικό’

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Πρόσκληση

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Λάρισας σας προσκαλεί στην ημερίδα με θέμα :

«Ο ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (OLPC), ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28/11/2008 και ώρα 14.00 στο συνεδριακό κέντρο του ΤΕΙ Λάρισας.

Η ημερίδα οργανώνεται υπό την επιστημονική εποπτεία του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/08, ώρα 14.00

14.00 Έναρξη – Χαιρετισμοί

14.15 Παρουσίαση του OLPC- http://olpc.ellak.gr, Θ. Καρούνος

14.45 Ελεύθερο Λογισμικό στην Εκπαίδευση – http://mathe.ellak.gr/, Θ. Πρίφτης

15.15 Ερωτήσεις – Συζήτηση

16.45 Διάλειμμα – Μπουφές

17.15 Εργαστηριακή επίδειξη OLPC, Β. Ντανοβασίλης

18.00 Λήξη

Διοργάνωση: Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΤΕΙ Λάρισας

Επιστημονικά Υπεύθυνοι:

Δρ. Ηλίας ΣάββαςΤμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Γεώργιος Σούλτης, Δημήτριος Ιωαννίδης Εργαστήριο Διδακτικής της Πληροφορικής

Στη διοργάνωση συμμετέχει η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ)

Update

Είναι γνωστή η χρησιμότητα του μαθητικού υπολογιστή, του λεγόμενου One Laptop Per Child (OLPC). Ο προτεινόμενος υπολογιστής των 100 δολαρίων χρησιμοποιεί Linux ως λειτουργικό σύστημα, διαθέτει δύο τρόπους λειτουργίας της οθόνης — ο πρώτος είναι έγχρωμη οθόνη και ο δεύτερος είναι ασπρόμαυρη οθόνη που προσφέρει δυνατότητα ανάγνωσης ακόμη και όταν είναι εκτεθειμένη στον ήλιο. Ο υπολογιστής θα διαθέτει ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο διαδίκτυο η οποία, μεταξύ άλλων, προσφέρει δυνατότητα αυτορυθμιζόμενης δικτύωσης μεταξύ των υπολογιστών. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε υπολογιστής θα μπορεί να επικοινωνεί με τους πλησιέστερους υπολογιστές, δημιουργώντας ευκαιριακά ένα τοπικό δίκτυο (local area network, LAN). Οι υπολογιστές αυτοί α χρησιμοποιούν πρωτοποριακές μορφές τροφοδοσίας (συμπεριλαμβανομένης μιας κουρδιστής γεννήτριας) και θα μπορούν να κάνουν οτιδήποτε εκτός από το να αποθηκεύσουν μεγάλο όγκο δεδομένων.

Η εκπαίδευση αποτελεί κύριο στόχο όλων μας. Αλλά η εκπαίδευση δεν είναι μία τυπική διαδικασία για αυτή την κοινωνία της γνώσης την οποία επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους νέους. Η επιδίωξη δεν είναι κανείς απλώς να μάθει την τεχνολογία που αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο, αλλά ουσιαστικά να αλλάξει όλη την αντίληψη της εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε ένα σχολείο αποστήθισης, που κύριο μέλημα είναι η αποστήθιση όταν το σχολείο μας είναι δυστυχώς είναι προς τα εκεί προσανατολισμένο. Δεν μπορούμε να προάγουμε την εκπαίδευση σε ένα επίπεδο τριτοβάθμιο που θα είναι ουσιαστικά για μία βιομηχανική κοινωνία και όχι μία κοινωνία που χρησιμοποιεί τη γνώση ως την πρώτη ύλη για την παραγωγή προϊόντων, την παραγωγή νέων ιδεών ή υπηρεσιών.

Άρα λοιπόν, η όλη προσπάθειά μας δεν είναι η απλή τεχνοκρατική κατάρτιση αλλά και η αλλαγή μιας αντίληψης γύρω από την παιδεία. Είναι μία αντίληψη που προωθεί και την δια βίου μάθηση, αλλά η δια βίου μάθηση εκ των πραγμάτων έχει ως προϋπόθεση την πρόσβαση του πολίτη και του νέου σε αυτές τις γνώσεις.

από την ιστοσελίδα του Γιώργου Α. Παπανδρέου

Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα:
Δυναμική Προώθηση και Ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της Εκπαίδευσης, του Δημόσιου Τομέα και των Επιχειρήσεων

Σημαντικοί φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα ενώνουν τις δυνάμεις τους και δραστηριοποιούνται για την επέκταση της χρήσης των εφαρμογών του ΕΛ/ΛΑΚ στη χώρα μας: ιδρύουν την «Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού /Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Η ΕΕΛ/ΛΑΚ, εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.

Η εταιρία ΕΕΛ/ΛΑΚ ανταποκρινόμενη στο αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα οφέλη της χρήσης του Ελεύθερου Λογισμικού, θα αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για το Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, και θα αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν και θα
επιταχύνουν την διείσδυση του στους παραπάνω τομείς:

– θα ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την υιοθέτηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ

– θα φροντίσει για την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση σε θέματα που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα και το διεθνή χώρο (πχ. κωδικοποίηση βέλτιστων πρακτικών, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την εξέλιξη ποσοτικών και στατιστικών δεικτών, του θεσμικού και νομικού πλαισίου, του διαθέσιμου λογισμικού και εφαρμογών)

– θα εργαστεί ώστε να υπάρξει συνεργασία για την ισότιμη συμμετοχή όλων των άλλων φορέων που έχουν άμεσο ή έμμεσο ρόλο στη διάδοση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, όπως μεταξύ άλλων της κοινότητας προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και όσων ενδιαφέρονται να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα που σχετίζεται με το ΕΛ/ΛΑΚ

– θα δημιουργήσει κέντρο παρακολούθησης (monitoring) για το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα (καταγραφή δράσεων και έργων, καταγραφή διαθέσιμου λογισμικού και εφαρμογών, καταγραφή αναγκών για την εισαγωγή και χρήση του σε διαφορετικούς τομείς, αναγνώριση προβλημάτων στην εισαγωγή/χρήση, στατιστικά στοιχεία και δείκτες, εξέλιξη θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, βιβλιογραφία, φορείς και οργανώσεις που αφορούν το ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα)

– θα συμβάλει στο συντονισμό των ομάδων εθελοντών προγραμματιστών ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό κορμό για την ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού και εφαρμογών θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων που βασίζονται στο ΕΛ/ΛΑΚ, καθώς και την ενημέρωση των επιχειρήσεων για την υιοθέτηση τους ή για τη μετάβαση τους σε αυτά

– θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ και συγκεκριμένα: δημιουργία υπηρεσίας υποστήριξης (help-desk) για χρήστες και ομάδες ΕΛ/ΛΑΚ, μέριμνα για εξελληνισμό (εντοπιοποίηση) λογισμικού, ανάπτυξη γλωσσάριου, επικουρική ανάπτυξη εφαρμογών για τις οποίες υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα.

Η υλοποίηση όλων των παραπάνω στόχων βασίζεται στην ενεργή συνεργασία

– της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών εφαρμογών
(developers) ΕΛ/ΛΑΚ,

– των εργαστηρίων ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν ελεύθερο λογισμικό,

– των ενδιαφερόμενων φορέων-χρηστών (δημόσιοι φορείς, εκπαιδευτικοί φορείς και επιχειρήσεις),

– των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών που θα οδηγήσουν στη δημιουργία ικανής βάσης επιχειρησιακών μοντέλων υπηρεσιών ανάπτυξης και υποστήριξης ΕΛ/ΛΑΚ.

Φορείς που συμμετέχουν:
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών(ΕΚΠΑ), το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (Ε.Π.Ι.Σ.Ε.Υ.), το Ακαδημαϊκό Δίκτυο «GUNET», το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων & Επαγγελματιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
(Ε.Π.Υ.), το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας (Α.Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ), τo Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Π.Μ.), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας (Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ),
το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας (Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ), τοΠανεπιστήμιο Πατρών (Π.Π.), το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.I.T.Y.), το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας (Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ), το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Π.Κ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΛ/ΛΑΚ

κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ, Πρόεδρος
κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ, Αντιπρόεδρος
κ. Αλέξιος Ζάβρας, Στέλεχος της κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ
κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας
κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών
κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
κ. Αύγουστος Τσινάκος, Εκπρόσωπος ΑΤΕΙ Καβάλας

Σχετικά: www.ellak.gr

Χθές πήρα μέρος σε μια διαδικασία που για μένα και πολλούς άλλους ήτανε πρωτοφανής. Περίπου 1.000.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε αυτή την διαδικασία. Η πράξη αυτή συμμετοχικής δημοκρατίας είναι πολύ σημαντική και πιστεύω και δείχνει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος την θέλει και την επιδιώκει.

Η εκλογική διαδικασία καλύφτηκε με παλιούς υπολογιστές και με λειτουργικό τον “xubuntu” διανομή linux. Στο μέλλον μπορεί να ξανακάνουμε το εγχείρημα σε άλλες διαδικασίες όπως δημοψηφίσματα κτλ. Η όλη οργάνωση είχε τα προβλήματα της αλλά μπορούμε να πούμε για τον χρόνο και για τον σκοπό που έγινε ότι ήτανε επιτυχημένη.

Η ανάδειξη του Γιώργου Α. Παπανδρέου και πάλι πρόεδρο στο Πασοκ δείχνει ότι η ιδέα το 2004 ήτανε σε θετική κατεύθυνση. Η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία αν αναλογιστούμε ότι ο κόσμος είναι αρκετά κουρασμένος –πολιτικά- από άλλες εκλογικές και κομματικές διαδικασίες. Απέδειξε ότι άνοιξε μια νέα σελίδα στη Δημοκρατία με θετική τομή στα πολιτικά πράγματα της χώρας και αυτό οφείλετε στον Γ.Α. Παπανδρέου και στο Πασοκ.

Μια πρωτοφανής διαδικασία από το Πασοκ και όχι μόνο για την Ελλάδα, ανάδειξη πολιτικού αρχηγού με απευθείας ψηφοφορία από την βάση δεν έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη εκτός από την Ιταλία πριν ένα μήνα όπου όμως εκεί η ανάδειξη αφορούσε αρχηγό μιας ευρύτερης συμμαχίας και όχι κόμμα. Ούτε όμως και το 2004 μπορεί να συγκριθεί γιατί τότε ο υποψήφιος ήταν μόνο ένας και η όλη διαδικασία είχε τα χαρακτηριστικά φιέστας.

Μιλάμε έτσι ουσιαστικέ για τη αλλαγή όσων γνωρίζαμε ως σήμερα στα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς αλλά και των κομμάτων του συντηρητικού χώρου στην Ευρώπη. Για όλη αυτή την διαδικασία μόνο ο πρώην Προθυπουργός της Ελλάδας Κώστας Σημίτης εξέφρασε την διαφωνία του. Τώρα πλεόν είναι η σειρά του ΓΑΠ και αυτή την φορά ούτε με δαχτυλίδια θολά η λαμπερά.

Ο ΓΑΠ είναι ο ηγέτης του Πασοκ και κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Είναι ο ηγέτης ο οποίος συγκρούστηκε και κέρδισε μια καθαρή νίκη όχι μόνο σε επίπεδο κομματικό αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Σαν πολιτικός αρχηγός εκλεγμένος από την βάση έχει όλα τα εχέγγυα που θα ήθελε κάποιος στη θέση του.

Το όνομά του έχει ρίζες τριών γενεών είναι πρόεδρος στη Σοσιαλιστική διεθνή, έχει σχέσεις με πολιτικά πρόσωπα σε όλο τον κόσμο, έχει εμπειρία υπουργού και αρχηγού με ανανεωμένη και ισχυρή εντολή. Ο Γιώεγος Α. Παπανδρέου έχει την υποχρέωση να μην απογοητεύσει αυτούς που τον εμπιστευτήκαν ξανά. Το παρελθόν του Πασοκ αυτή την φορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν άλλοθι πλέον. Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου είναι απέναντι στον καθρέφτη με τον εαυτό του και τις αποφάσεις του.

Και όπως λέει ο φίλος μου Στέφανος:

Σήμερα είναι Δευτέρα 12 Νοεμβρίου. Το ζητούμενο της επόμενης μέρας παραμένει.