το στοίχημα του «Καλλικράτη»

Posted: 12 Απριλίου 2010 by admin in Τοπική αυτοδιοίκηση, κυβέρνηση
Ετικέτες: , , ,

Ο «Καλλικράτης» αποτελεί μια μεγάλη τομή όχι μόνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά για την ίδια τη δημόσια διοίκηση και την ορθότερη λειτουργία της.

Το στοίχημα: να γίνουν ευέλικτα και αποτελεσματικά τα σχήματα σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στις μεγάλες πόλεις και τις αστικές γειτονιές, ανεξάρτητα από την πυραμίδα της εξουσίας που θα λειτουργεί σε αυτά και να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης στις υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Πώς θα γίνει αυτή η μεγάλη τομή;

Απαντούμε στο ερώτημα με πλήρη καταγραφή και χρονοδιάγραμμα των όσων θα επακολουθήσουν την ψήφιση του «Καλλικράτη» στη Βουλή. Προκειμένου να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όχι μόνον τις αλλαγές αλλά και πότε αυτές θα γίνουν. Ολα αυτά πρέπει να τηρηθούν αυστηρά σε περιεχόμενο και χρόνους, ώστε το νέο νομοσχέδιο να ψηφιστεί εγκαίρως και οι αυτοδιοικητικές εκλογές το φθινόπωρο να πραγματοποιηθούν με εγκατεστημένο τον «Καλλικράτη» πανελλαδικά. Βήμα βήμα οι μεγάλες αλλαγές σε 18 σημεία είναι οι εξής:

1 Ψήφιση νομοσχεδίου. Μάιος 2010 Μέσα στον Μάιο θα ψηφιστεί ο «Καλλικράτης». προηγουμένως θα υπάρξει διαβούλευση στους χάρτες των συνενώσεων, που θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες.

2 Σύνταξη οργανισμών σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μάιος – Δεκέμβριος 2010 Αμέσως με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα αρχίσει η σύνταξη των οργανισμών στις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις 13 περιφέρειες.

3 Καταγραφή προσωπικού. Μάιος 2010 έως Δεκέμβριος 2011 Με βάση πρότυπα ερωτηματολόγια θα καταγραφεί όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα.

4 Σύνταξη οργανισμών των δήμων. Μάιος έως και Ιούνιος 2011 Σύνταξη οργανισμών για όλες τις κατηγορίες των δήμων του «Καλλικράτη» (μητροπολιτικοί, δήμοι-πρωτεύουσες νομών, νησιωτικοί-ορεινοί δήμοι κ.λπ.). Από τον Ιούνιο θα αρχίσει η υποστήριξη των νέων δήμων και η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις δομές τους.

5 Καταγραφή και διασφάλιση λειτουργίας υποδομών στέγασης. Μάιος 2010-Φεβρουάριος 2011 Το βήμα αυτό περιλαμβάνει καταγραφή των κτιρίων των ΟΤΑ από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο 2010, προσδριορισμό των αναγκών σε κτίρια από Ιούνιο έως Οκτώβριο του 2010, ορθολογική αξιοποίηση των κτιρίων με στόχο τη μείωση των μισθωμένων κτιρίων από τον Ιούνιο έως τέλος του χρόνου. Και τέλος από τον Αύγουστο θα προταθούν λύσεις για κάλυψη των ελλείψεων.

6 Εγκατάσταση και λειτουργία e-ΚΕΠ. Ιούνιος – Δεκέμβριος του 2010 Η σταδιακή εγκατάσταση και λειτουργία των νέων e-ΚΕΠ από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του 2010-εκπαίδευση εργαζομένων στο ίδιο χρονικό διάστημα.

7 Λειτουργική ενοποίηση δήμων, περιφερειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων. Μάιος 2010 έως Ιούνιος 2011. Θα καταγραφούν μέσα στους δύο επόμενους μήνες τα συστήματα πληροφορικής και υποδομών, με δημιουργία ειδικής ομάδας σε κάθε ΟΤΑ. Από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του χρόνου μετάπτωση δεδομένων σε νέους δήμους και περιφέρειες, με μεταφορά των ταμειακών πληροφορικών συστημάτων των νομαρχιών σε δήμους και περιφέρειες.

8 Ηλεκτρονικός δήμος, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάιος έως Δεκέμβριος 2014 Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο θα γίνει αποτύπωση και αποτίμηση της κατάστασης που υπάρχει, με χαρτογράφηση υποδομών και δικτύων. Από τον Ιούλιο έως το τέλος του χρόνου η δημιουργία μοντέλου των ηλεκτρονικών ΟΤΑ και από τον Σεπτέμβριο οι προμήθειες για την ενίσχυση των δομών. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2010 θα αναμορφωθούν οι ιστοσελίδες των ΟΤΑ βάσει ενιαίων προδιαγραφών. Από Οκτώβριο έως τέλος του χρόνου πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου σε επιλεγμένους ΟΤΑ. Τέλος, το τελευταίο δίμηνο του χρόνου θα εφαρμοστεί σταδιακά το ηλεκτρονικό μοντέλο σε όλους τους ΟΤΑ.

9 Επιμόρφωση και κατάρτιση αιρετών και εργαζομένων. Μάιος – Δεκέμβριος 2010 Μέχρι τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και τον Δεκέμβριο θα επιμορφωθούν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακά συμβούλια

10 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων. Μάιος 2010 – Μάρτιος 2011 Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, μελέτη, καταγραφή και διάγνωση αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Οκτώβριο θα δημιουργηθεί ομάδα υποστήριξης συγχωνεύσεων και δημιουργίας νομικών προσώπων και τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο θα ετοιμαστεί το Μητρώο των Ν.Π. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

11 Οικονομικά ΟΤΑ. Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2011 Από την ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα γίνει η αποτύπωση των οικονομικών. Από τον Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών και θα θεσμοθετηθούν χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης.

12 Κοστολόγηση υποστήριξη μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Μάιος 2010 – Ιανουάριος 2012 Θα συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

13 Νησιωτικοί δήμοι. Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Θα γίνει αναλυτική καταγραφή των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, με σύνταξη σχεδίου και οδηγιών για την υποστήριξη των νησιωτικών δήμων που θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες. 14 Κάρτα δημότη-πολίτη. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Εκδοση κάρτας δημότη για την αυτόματη εξυπηρέτηση των πολιτών και συμμετοχή τους σε τοπικά δημοψηφίσματα.

15 Συνολική καταγραφή αρμοδιοτήτων. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2011 Καταγραφή του συνόλου των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και τους φορείς άσκησής τους, με στόχο την περαιτέρω μεταφορά τους στις νέες δομές.

16 Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου. Μάιος 2010 – Μάρτιος 2011 Εκδοση προεδρικών διαταγμάτων, κωδίκων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, με την εξειδίκευση ή συμπλήρωση της κύριας νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον «Καλλικράτη».

17 Υποστήριξη νέου οργανισμού ΥΠΕΣΑΗΔ. Μάιος 2010 – Ιούνιος 2011 Σύνταξη νέου οργανισμού του υπουργείου, ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση. 18 Μηχανισμός υποστήριξης. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου για τη μετάβαση στον «Καλλικράτη» και αξιολόγηση της πορείας του.

πηγή: enet

Σχόλια
  1. Ο/Η George Birbilis λέει:

    Ένα ενδιαφέρον ερώτημα ενός δημάρχου στην τηλεόραση ήταν τι θα γίνει με το δήμο τους που έχει ταμειακό πλεόνασμα και τους ζητάνε να συννενωθούν με έναν καταχρεωμένο γειτονικό δήμο; (ΔΕΝ πρόκειται για υποθετική περίπτωση)

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s