από κάτω προς τα πάνω

Posted: 3 Μαρτίου 2009 by admin in Παπανδρέου, Πασοκ, Πολιτική
Ετικέτες: , , ,

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Προωθημένες απόψεις και προτάσεις για το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσμου, φαίνεται ότι συζητιούνται και ζυμώνονται στις τάξεις των τοπικών στελεχών και μελών του ΠΑΣΟΚ στον αγροτικό χώρο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα συμπεράσματα των όσων συζητήθηκαν στο πλαίσιο επιμορφωτικών προγραμμάτων, που υλοποίησε το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης στη Θεσσαλονίκη με στελέχη της Κεντρικής Μακεδονίας και στη Λάρισα με τη συμμετοχή στελεχών από τη Θεσσαλία.

Χαρακτηριστικές είναι οι προτάσεις για το ρόλο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και η πρόταση για διάλυσή τους, αλλά και η πρόταση για εξομοίωση του συστήματος ενοικίασης της αγροτικής γης με το σύστημα ενοικίασης επαγγελματικής στέγης, δηλ. μακροχρόνια συμβόλαια που να προστατεύουν τον ενοικιαστή (12 έτη + 3).

Στη Λάρισα, το συγκεκριμένο επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με τη συμμετοχή στελεχών, μελών του κόμματος που προέρχονται από τον αγροτικό χώρο και με εισηγήτρια στο Σεμινάριο την αγροοικονομολόγο κ. Λέλα Παπαγιαννοπούλου, στέλεχος του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των ομιλιών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Παπανδρέου σε Σέρρες και Τρίκαλα, στις οποίες κυρίως επικεντρώθηκε σε αγροτικά ζητήματα. Η συζήτηση στο πλαίσιο του σεμιναρίου επικεντρώθηκε σε τέσσερα ζητήματα και ειδικότερα στο ρόλο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων, στην πολιτική γης, στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στο θέμα της σύνδεσης της παραγωγής με την αγορά.

Ειδικά για το θέμα των Συνεταιριστικών Οργανώσεων κοινή διαπίστωση επίσης ήταν ότι οι υπάρχουσες δεν ανταποκρίνονται στον ρόλο τους ούτε ως προς ενέργειες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής (μαζικές προμήθειες εισροών φυτικής παραγωγής και ζωοτροφών), ούτε και στον τομέα της εμπορίας των παραγομένων προϊόντων.

Δεύτερη κοινή διαπίστωση, ήταν ότι η διάρθρωση της ελληνικής αγροτικής οικονομίας (μικρού μεγέθους και οικογενειακού τύπου αγροτικές εκμεταλλεύσεις) δεν επιτρέπει τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων, σε ένα σύστημα χωρίς συνεταιρισμούς. Η πλειονότητα των συμμετεχόντων τοποθετήθηκε υπέρ της συζήτησης για τους συνεταιρισμούς από μηδενική βάση και απέκλεισε τη ριζική αναδιάρθρωση των υφιστάμενων. Μάλιστα τόνισαν, ότι οι όποιες θεσμικές παρεμβάσεις θα πρέπει να συγκλίνουν σε ένα νόμο-πλαίσιο, που θα δίνει μεγάλη ευελιξία στις Σ.Ο. να καθορίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους μέσα από τα καταστατικά τους.

ΚΛΑΔΙΚΕΣ

Κοινή άποψη ήταν ότι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις πρέπει να είναι κλαδικές. Όσο για το δίλημμα μεγάλες κλαδικές ή μικρές -όπου καταγράφηκαν διαφορετικές απόψεις- μπορεί να ξεπεραστεί μέσα από τη δημιουργία δικτύων. Π.χ. μια μικρή περιοχή με ένα διακριτό προϊόν μπορεί να λειτουργήσει μέσα σε δίκτυο ομοειδών Σ.Ο. ως προς τις προμήθειες και αυτόνομα ως προς την εμπορία. Κοινή ήταν επίσης η άποψη που καταγράφηκε για σημαντική συνεταιριστική μερίδα.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται εξαρχής ισχυρή κεφαλαιουχική βάση για τη λειτουργία τής Σ.Ο. και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στον συνεταιρισμό θα ενδιαφέρονται για την οικονομική κατάσταση της οργάνωσής τους εφόσον αυτή διαχειρίζεται τα δικά τους χρήματα. Παραμένει πάντως ανοιχτό το ζήτημα για ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου της οικονομικής κατάσταση των Σ.Ο. από την Πολιτεία. Επίσης, υπήρξε συμφωνία ως προς τον διακριτό ρόλο της Διοίκησης της Σ.Ο. που θα πρέπει να ασκείται από τα μέλη του συνεταιρισμού (αγρότες) και της Διεύθυνσης που θα πρέπει να στελεχώνεται από το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό.

ΧΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

Σε ό,τι αφορά στα θέματα της αγροτικής γης κοινή διαπίστωση όλων, ήταν ότι υπάρχει θέμα με την προστασία της αγροτικής γης, καθεστώς το οποίο σήμερα υφίσταται μόνο για τις ζώνες υψηλής παραγωγικότητας. Αντιθέτως, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προστατεύουν την αγροτική γη και η μετάβαση σε άλλη χρήση (οικιστική ή τουριστική) είναι από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά δύσκολη.

Ως προϋπόθεση τίθεται η χαρτογράφηση και ο καθορισμός των χρήσεων γης, ώστε να μπορεί στη συνέχεια να θεσμοθετηθεί καθεστώς προστασίας της αγροτικής γης. Αναλυτικά για το ζήτημα της χρήσης γης διατυπώθηκαν οι εξής απόψεις:

  • Το σύστημα της ενοικίασης αγροτικής γης να εξομοιωθεί με το σύστημα ενοικίασης επαγγελματικής στέγης δηλ. μακροχρόνια συμβόλαια που να προστατεύουν τον ενοικιαστή (12 έτη + 3).
  • Να καθοριστούν αντικειμενικές τιμές στην αγροτική γη και οι αναπροσαρμογές των ενοικίων να ακολουθούν τον πληθωρισμό
  • Η φορολόγηση του ιδιοκτήτη-μη αγρότη να είναι υψηλή. Να εξεταστεί από νομικής άποψης, αν υπάρχει η δυνατότητα η φορολόγηση να έχει τη μορφή ετησίου τέλους, να είναι δηλ. ανεξάρτητη του αν η γη του είναι νοικιασμένη ή όχι. Με αυτόν τον τρόπο, αποκλείονται οι περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης δεν θα νοικιάζει τη γη του αν δεν τον συμφέρει από φορολογικής άποψης, όπως επίσης και οι περιπτώσεις για «μαύρη» ενοικίαση.
  • Στις περιπτώσεις που η αγροτική γη κληρονομείται, ο κληρονόμος που παραμένει στην αγροτική παραγωγή δεν πληρώνει φόρο κληρονομιάς, σε αντίθεση με τους κληρονόμους μη αγρότες (ως αντικίνητρο για την κατάτμηση της πατρικής περιουσίας).

ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ

Για το θέμα του χαρακτηρισμού τού κατά κύριου επάγγελμα αγρότη επισημάνθηκε ότι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης θεωρείται αυτός που το 50%+1 του ατομικού (και όχι του οικογενειακού, όπως ισχύει σήμερα) εισοδήματός του, προέρχεται από την αγροτική του δραστηριότητα. Μεγάλη συζήτηση έγινε και για τα θέματα της αγοράς και κυρίαρχο ζήτημα αναδείχθηκε η ανάγκη ενοποίησης των ελεγκτικών μηχανισμών.

Επίσης, σχετικά με το κλείσιμο της ψαλίδας τιμών παραγωγού και καταναλωτού, γίνεται σιγά σιγά συνείδηση ότι ο μόνος τρόπος για να ελεγχθεί, είναι η τιμολόγηση των αγροτικών προϊόντων, χωρίς όμως να αλλάξει το καθεστώς φορολόγησης των παραγωγών. Θα πρέπει, να έχουμε μια συνεπή πολιτική κινήτρων που να ωθεί τους παραγωγούς στην έκδοση τιμολογίων και όχι δελτίων αποστολής αγροτικών προϊόντων (όπως ισχύει σήμερα). Τέλος, τονίστηκε ότι θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος διακίνησης αγροτικών προϊόντων έτσι ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση του αγροτικού εισοδήματος από τους μεσάζοντες.

  • Δημιουργείται Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων. Καθιερώνεται η Εγγυημένη Επιταγή Τράπεζας για την πληρωμή όλων των αγροτικών συναλλαγών. Καθιερώνεται Μαύρη Λίστα για τους Εμπόρους Αγροτικών προϊόντων (ΕΑΠ) που θα έχουν ακάλυπτες επιταγές και τους αφαιρείται το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του εμπόρου για 5 χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής για πάντα.
  • Καταργείται ο παραδοσιακός τρόπος διακίνησης με το «παραγωγικό» ή Δελτίο Αποστολής για λογαριασμό του αγρότη. Σταδιακά μέσα από ένα σύστημα κινήτρων υπέρ της τιμολόγησης των αγροτικών προϊόντων, καθιερώνεται βιβλίο εσόδων – εξόδων για την αγροτική δραστηριότητα και επιβάλλεται το τιμολόγιο πώλησης του αγρότη προς τον έμπορο για κάθε διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Η άποψη ορισμένων ότι ο αγρότης δεν μπορεί να κρατάει βιβλία και θα τους σπρώξουμε στους λογιστές, εξουδετερώνονται με τη δυνατότητα οποιασδήποτε συλλογικής οργάνωσης των αγροτών να κρατάει αυτή τη μερίδα έσοδα-έξοδα για λογαριασμό των μελών της και να αμείβεται συμβολικά με παρακράτηση μικρού ποσοστού από την επιστροφή του Φ.Π.Α.
  • Καταργείται ο ειδικός τρόπος απόδοσης του Φ.Π.Α. στους αγρότες με την καθιέρωση του Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και τιμολογίου πώλησης αντί του τιμολογίου αγοράς. Επιστρέφεται στον αγρότη το 100% του Φ.Π.Α. με τον κανονικό τρόπο μέσα σε τρεις μήνες για κάθε προμήθεια.
  • Καθιερώνεται νέος τρόπος ελέγχου των μεταφορικών μέσων διακίνησης. Επιβάλλονται αυστηρές ποινές και στο μεταφορέα αν διακινεί αγροτικά προϊόντα χωρίς τα συνοδευτικά παραστατικά να ανταποκρίνονται στο φορτίο του.

Ωστόσο, όλες αυτές οι προτάσεις δεν σημαίνει ότι αποτελούν και κυβερνητικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ. Όμως όλη αυτή η διαδικασία συνιστά σημαντικό στοιχείο για τη διαμόρφωση των κεντρικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τα αγροτικά ζητήματα.

Σχετικά: εφημερίδα «Ελευθερία»

Σχόλια
  1. Πραγματικά η πρόταση είναι ριζοσπαστική και θυμίζει άλλες εποχές. Βέβαια, είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά πολλά υποσχόμενο και για το κίνημα και για την τοπική ανάπτυξη.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s